27/12/09

Baixo un manto branco

Aí debaixo está Ponteareas!!!!


Vivimos entre a néboa, rodeados dun manto branco.

Mentres facía a foto, na vila, comezaba a arder unha casa abandonada. Por entre esa brancura comezou a xurdir unha columna de fume.25 de decembro de 2009

Para desenvolver a imaxinación dos nenos

Papá Nöel agasalloume cun libro para axudar a desenvolver a imaxinación dos nenos e como non, tamén a miña:
El taller de los duendes: una guía para ayudar a los niños a imaginar,
 ilustrar y realizar su propio libro.Grazas Ani.

16/12/09

40º aniversario do CEIP Nosa Señora dos Remedios

O venres 18 de decembro celebraremos o 40º aniversario do Ceip Nosa Señora dos Remedios.
Comezaremos cun acto conmemorativo, para dar paso a unha cea.
Haberá moitas sorpresas!!!!!5/12/09

III ENCONTROS DE CENTROS EDUCATIVOS CON PLANS DE AUTOAVALIACIÓN E MELLORA DA CALIDADE DA EDUCACIÓN

O días 3 e 4 de decembro celebráronse en Sanxenxo os III Encontros de Centros Educativos con plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación.
O programa contou coas seguintes conferencias e obradoiros:


A AVALIACIÓN INTERNA DO CENTRO E AS SÚAS CONSECUENCIAS
                                                                  Ramón Pérez Juste


A conferencia de Pérez Juste foi moi refrescante e revitalizante, pois ás veces unha séntese unha extraterrestre cando manifesta as súas ideas de como se deberían facer as cousas na educación.


Algunhas das ideas que expuso son:

1. A avaliación non ten que ser un fin, senón un medio.

2. Cando teñamos feita a avaliación debemos tomar decisións que nos axuden a mellorar.

3. Os centros educativos deben funcionar como verdadeiras organizacións, evitando os proxectos  individuais de aula ou de materia.

4. Temos que facer organizacións que aprenden e que acheguen a súa propia experiencia ás organizacións futuras: acumulación de experiencia,  mediante a documentación dos procesos.

5. É mellor unha autoavaliación se é sincera ca unha avaliación externa.

6. A educación non se pode entender sen a colaboración dos pais. Se non é así a eficacia será nula. Están fóra pero son parte da organización.

7. A avaliación non debe ser o momento de botar na cara os erros dos demais, senón o momento de corrixir.

8. O alumnado ten que ser considerado como unha persoa, non só como unha mente con capacidades, senón tendo en conta os seus sentimentos, o seu contorno, os seus problemas... polo que vai precisar a axuda do seu titor-a e tamén do Departamento de Orientación.


DA AVALIACIÓN Á MELLORA E Á INNOVACIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS
                                                                                                                       Alejandro Campo


1.  O cambio vai depender do que os profesores pensen e fagan.

2. Os grandes cambios de proxecto escolar témolos que facer acompañados.

3. O cambio significa novos materiais, novas prácticas e comportamentos e novas creencias e xeitos de pensar.

4. Unhas das barreiras para o cambios son a cegueira colectiva, a parálise e o feito de non finalizar o proxecto iniciado.

5. Os cambios non poden depender dos grupos con inquedanzas. O Equipo Directivo ten que ser quen de seguir co cambio aínda que se produza renovación da plantilla do profesorado.


6. O ben feito non pode desaparecer, xa que supuxo un gasto de enerxía dos docentes.


OBRADOIROS SIMULTÁNEOS


1. OBRADOIRO DE COMPETENCIAS BÁSICAS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
2. OBRADOIRO DE COMPETENCIAS BÁSICAS NA EDUCACIÓN PRIMARIA.
3. OBRADOIRO DE CONVIVENCIA.
4. OBRADORIO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.


CONCLUSIÓNS


1. Para que os Centros cambien, temos que cambiar a metodoloxía.
2. Hai que desdramatizar o tratamento das competencias nos nosos Centros.
3. A Administración ten que promover unha formación masiva nas competencias básicas.
4. Necesidade de materiais e recursos.
5. Formación e implicación do profesorado, dirección e do Departamento de Orientación.
6. Implicación da comunidade educativa e resto de servizos coma o médico, sociais...
7. Estabilidade na plantilla.
8. Autoavaliación.
9. Implicación das familias.
10. Coherencia entre os diferentes documentos no Centro.
11. Coordinación co persoal non docente.
11. Plan de Acción Titorial.
12. Escola de familias, non só de pais e nais.
13. Redistribución do alumnado con necesidades específicas en diferentes aulas e en diferentes centros.
14. Necesidade de informar en cada trimestre ás familias sobre o seguimento do alumnado.
15. Atención emocional.A convivencia e a súa mellora non é cuestión de ausencia só da violencia senón construción de relacións dun mesmo e cos demais.

Só compartindo colectivamente obxectivos e puntos de vista poderemos mellorar o clima de convivencia nos Centros Educativos.       Zabalza